The Losers โคตรทีม อ.ต.ร. แพ้ไม่เป็น

The Losers โคตรทีม อ.ต.ร. แพ้ไม่เป็น

Comments

Bangkok Kungfu บางกอกกังฟู (หนังในปี 2011)

Bangkok Kungfu บางกอกกังฟู
Rating: 4.6

2 Guns ดวล ปล้น สนั่นเมือง (หนังในปี 2013)

2 Guns ดวล ปล้น สนั่นเมือง
Rating: 6.8

Whiteout มฤตยูขาวสะพรึงโลก (หนังในปี 2009)

Whiteout มฤตยูขาวสะพรึงโลก
Rating: 5.5

American Hustle โกงกระฉ่อนโลก (หนังในปี 2013)

American Hustle โกงกระฉ่อนโลก
Rating: 7.3

What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย (หนังในปี 2017)

What Happened to Monday
Rating: 6.9
What Happened to Monday 7 เป็น 7 ตาย เรื่องราวต่อไปนี้ของ  มันเดย์  เดินทางสู่อนาคตอันใกล้ ในเวลาที่โลกต้องเผชิญวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลออกออกกฏบุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวหนึ่งกลับมีบุตรสาวเป็นแฝด 7 คน ซึ่งถูกตั้งชื่อตามวันในสัปดาห์ พวกเธอต้องซ่อนตัวไม่ให้โลกรู้และแต่ละคนจะได้ออกไปโลกภายนอกตามวันในชื่อของตัวเองเท่านั้น …แต่แล้ววันหนึ่งพี่สาวคนโต มันเดย์…

Carjacked ภัยแปลกหน้า ล่าสุดระทึก (หนังในปี 2011)

Carjacked ภัยแปลกหน้า ล่าสุดระทึก
Rating: 5.0

Eyeborgs อายบอร์ก กล้องจักรนักฆ่า (หนังในปี 2009)

Eyeborgs อายบอร์ก กล้องจักรนักฆ่า
Rating: 4.9