L Change the World สมุดโน้ตสิ้นโลก

L Change the World สมุดโน้ตสิ้นโลก

Comments

Marshland ตะลุยเมืองโหด (หนังในปี 2014)
Marshland ตะลุยเมืองโหด
Rating: 7.3
Carjacked ภัยแปลกหน้า ล่าสุดระทึก (หนังในปี 2011)
Carjacked ภัยแปลกหน้า ล่าสุดระทึก
Rating: 5.0
HAVOC วัยร้าย วัยร้อน (หนังในปี 2005)
HAVOC วัยร้าย วัยร้อน
Rating: 5.5
I Spit On Your Grave Vengeance Is Mine เดนนรกต้องตาย 3 (หนังในปี 2015)
I Spit On Your Grave Vengeance Is Mine เดนนรกต้องตาย 3
Rating: 5.3
Election (Hak se wui.) ขึ้นทำเนียบเลือกเจ้าพ่อ (หนังในปี 2005)
Election (Hak se wui.) ขึ้นทำเนียบเลือกเจ้าพ่อ
Rating: 7.1
Death Note Light Up the New World สมุดมรณะ (หนังในปี 2016)
Death Note Light Up the New World สมุดมรณะ
Rating: 6.5
เรื่องย่อ Death Note 2016 Light Up The New World เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เมื่อโลกต้องเผชิญกับการคุกคามจากอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ขั้นรุนแรง จากการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์นามว่า “คิระ” ซึ่งมีข้อความที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับมาของ “สมุดมรณะ” จนทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกไซเบอร์ ขณะเดียวกันเหตุการณ์ฆาตรกรรรมปริศนาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน Wall Street…
Regression รีเกรสชั่น สัมผัส…ผวา (หนังในปี 2015)
Regression รีเกรสชั่น สัมผัส…ผวา
Rating: 5.7
X


หนังใหม่ชนโรง
Line ID : @moviesnew