Fruitvale Station ยุติธรรมอำพราง

Fruitvale Station ยุติธรรมอำพราง

Comments

A Lonely Place To Die ฝ่านรกหุบเขาทมิฬ (หนังในปี 2011)

A Lonely Place To Die ฝ่านรกหุบเขาทมิฬ
Rating: 6.3

Valerian and the City of a Thousand Planets วาเลเรียน พลิกจักรวาล (หนังในปี 2017)

Valerian and the City of a Thousand Planets
Rating: 6.7
Valerian and the City of a Thousand Planets วาเลเรียน พลิกจักรวาล วาเลอเรี่ยน (เดน ดีฮาน) และ ลอเรลีน (คาร่า เดเลวีน) เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษขององค์การปกครองเขตแดนมนุษยชาติ พวกเขามีหน้าที่พิทักษ์สันติสุขให้กับประชาชนทั่วจักรวาลวันหนึ่งเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ อารุน…